Lokal SEO handler om å nå ut til mennesker i et bestemt geografisk område. Dette er spesielt aktuelt for fysiske virksomheter som butikker, håndverkere og andre lokale bedrifter. Målet med lokal SEO er å informere potensielle kunder om virksomheten...

read more